tích lũy cho con bằng cách mua bảo hiểm

Nên tiết kiệm tích lũy cho con bằng cách mua bảo hiểm

Nên tiết kiệm tích lũy cho con bằng cách mua bảo hiểm

Lý do bạn nên mua bảo hiểm cho vợ chồng bạn chứ không phải mua cho con? Bởi mục đích của mua bảo hiểm nhân thọ ngoài việc bảo vệ ra thì còn là bù đắp phần tài chính cho