thu hút mọi người tham gia bảo hiểm nhân thọ

Cách để thu hút mọi người mua bảo hiểm nhân thọ

Cách để thu hút mọi người mua bảo hiểm nhân thọ

Nhiều tư vấn viên bảo hiểm đôi khi còn quá đặt nặng việc hoàn thành chỉ tiêu hay đạt đủ doanh số để nhận thưởng mà quên mất đi bản chất và tính cao cả mà công việc mình đang