lợi ích bảo hiểm

Tham gia bảo hiểm nhân thọ giúp cho bạn tích lũy cho tương lai

Tham gia bảo hiểm nhân thọ giúp cho bạn tích lũy cho tương lai

Các chuyên gia đều khuyên rằng, mỗi người nên dành khoảng 10% thu nhập cho quỹ hưu trí. Tuy nhiên, nếu không đủ tài chính để dành ra số tiền như vậy thì cũng đừng lo lắng vì bạn không