Đối tượng chính được bảo hiểm

Người trụ cột trong gia đình nên bảo hiểm 10 làn thu nhập

Người trụ cột trong gia đình nên bảo hiểm 10 làn thu nhập

Có một sự thật hiển nhiên rằng, việc một khách hàng chi thật nhiều tiền cho một hợp đồng BHNT chưa hẳn đã tốt cho họ và gia đình. Đối tượng chính được bảo hiểm của bảo hiểm nhân thọ