Bảo hiểm nhân thọ là gì

Thông tin về bảo hiểm nhân thọ

Thông tin về bảo hiểm nhân thọ

Người tham gia bảo hiểm chỉ cần đóng những khoản phí định kỳ đã thỏa thuận trước lúc ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Thời hạn đóng có thể 5,10…,20 năm. Thời gian đóng càng lâu bảo vệ