Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm theo đối tượng bảo hiểm được sử dụng rộng rãi và rất có ý nghĩa thực tiễn. Mỗi đối tượng bảo hiểm có những đặc tính riêng vì thế những nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật nghiệp vụ bảo hiểm đối với mỗi loại không giống nhau. Theo tiêu thức này, các nghiệp vụ bảo hiểm được chia làm 3 loại : bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm sức khỏe

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là các tài sản và những lợi ích liên quan.
Những loại bảo hiểm tài sản phổ biến :
– Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong nước
– Bảo hiểm Tàu biển; Bảo hiểm thân tàu, thuyền khác
– Bảo hiểm Máy bay và Bảo hiểm tổn thất hệ quả
– Bảo hiểm thiệt hai vật chất xe cơ giới
– Bảo hiểm Công trình xây dựng và lắp đặp
– Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt
– Bảo hiểm Máy móc thiết bị; thiết bị điện tử
– Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh
– Bảo hiểm Vật nuôi, cây trồng
– Bảo hiểm Tín dụng, xuất khẩu
– Bảo hiểm tiền, trộm cấp
– Bảo hiểm Công trình ngoài khơi, giàn khoan, đường ống,…trong thăm dò khai thác dầu khí

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm phát sinh theo quy định về trách nhiệm dân sự của pháp luật.
Phổ biến nhất là các nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự sau:
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và thuyền khác
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người khai thác máy bay
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
– Bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động
– Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
– Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba trong xây dựng, lắp đặt
– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động tư vấn đầu tư, xây dựng
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi
– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số nghề nghiệp đặc thù như : môi giới bảo hiểm; môi giới chứng khoán; tư vấn pháp luật; tư vấn tài chính, kiểm toán; nghề y

Bảo hiểm con người

Bảo hiểm con người bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe, khả năng lao động và tuổi thọ của con người. Bảo hiểm con người được chia thành: Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm sức khỏe (BH con người phi nhân thọ)

Theo thongtinbaohiem.net