Tin thông tin bảo hiểm

Kinh nghiệm để mua bảo hiểm xe tiết kiệm

Kinh nghiệm để mua bảo hiểm xe tiết kiệm

Tìm hiểu nhiều công ty bảo hiểm khác nhau khi lựa chọn: vì mức phí các công ty đưa ra sẽ khác nhau và phạm vi được bảo hiểm cũng không giống nhau Các sản phẩm thuộc nhóm nghiệp vụ

Những lưu ý cơ bản cần nhớ khi mua bảo hiểm sức khỏe

Những lưu ý cơ bản cần nhớ khi mua bảo hiểm sức khỏe

Được quy định chung là bảo hiểm sức khỏe nhưng các cơ quan bảo hiểm luôn có những gói bảo hiểm khác nhau. Mỗi gói đảm nhận một nghĩa vụ riêng, quyền lợi riêng và đáp ứng nhu cầu khác

Tìm hiểu một số thuật ngữ bảo hiểm

Tìm hiểu một số thuật ngữ bảo hiểm

Những đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro và vì thế làm quyền lợi được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm bị tổn hại. Mỗi hợp đồng bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm riêng và

Cẩn trọng với bảo hiểm xe lề đường

Cẩn trọng với bảo hiểm xe lề đường

Theo địa chỉ của PTI ghi rõ ở con dấu đóng trên giấy chứng nhận bảo hiểm, sáng 30.7 chúng tôi tìm đến số 200bis Lý Chính Thắng, Q.3. Tại TP.HCM xuất hiện nhiều điểm bán bảo hiểm xe máy

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm theo đối tượng bảo hiểm được sử dụng rộng rãi và rất có ý nghĩa thực tiễn. Mỗi đối tượng bảo hiểm có những đặc tính riêng vì thế những nguyên tắc, phương pháp

Tìm hiểu bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc

Tìm hiểu bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật qui định về điều kiện bảo hiểm, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm

Tìm hiểu cách phân loại bảo hiểm

Tìm hiểu cách phân loại bảo hiểm

Có nhiều tiêu thức và cách thức để phân loại bảo hiểm. Tuy nhiên tại mỗi quốc gia, việc phận loại bảo hiểm thường được luật hóa và qui định rất rõ ràng. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm của

Bảo hiểm có vai trò quan trọng để phát triển xã hội

Bảo hiểm có vai trò quan trọng để phát triển xã hội

Sự phát triển đa dạng về các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm hỏa hoạn, tai nạn, xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm nông ngiệp, bảo hiểm hàng hải…. Bảo hiểm tác động và ảnh hưởng nhiều đến

Tìm hiểu luật kinh doanh bảo hiểm

Tìm hiểu luật kinh doanh bảo hiểm

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một lĩnh vực rộng và phức tạp hàm chứa yếu tố kinh tế, pháp lý và kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù nên rất khó tìm ra được một định nghĩa hoàn hảo thể hiện được tất